من نه منم

about me

contacte me


آرشیو

03 February 2005
05 February 2005
09 February 2005
19 October 2006
02 November 2006
06 November 2006
13 December 2006
22 March 2007
28 March 2007
20 April 2007
26 April 2007
30 April 2007
20 May 2007
22 May 2007
07 June 2007
09 June 2007
10 June 2007
11 June 2007
12 June 2007
15 June 2007
18 June 2007
20 June 2007
24 June 2007
25 June 2007
27 June 2007
02 July 2007
18 July 2007
13 August 2007
17 August 2007
09 September 2007
28 November 2007
08 September 2008
17 September 2008
18 September 2008
06 January 2009
17 April 2009
19 April 2009
04 May 2009

پنجشنبه، فروردین ۰۲، ۱۳۸۶

از چشمان تو ...
از چشمان تو
كه كودكان بازي گر تاريخ اند
تاريخ شفاهي
تاريخ حقيقي
تاريخ زمان من
و اكنون تاريخ شب هاي من
و مي گويند تاريخ را
تاريخ را مردمان مي سازند، نه نامردمان


از چشم هاي تو
از چشمان سبز تو
كه از پس نوشته هاي ات
به بازي مي گيرند دلم را
و من
در بيم و هراس كه مبادا
دوستت دارم را
پس پشت فريادهاي توامان دلم بشنوي

از چشم هاي تو
از چشمان سبز تو
كه پس هر گفت و گويي
خيالم را تا انتهاي كوچه و پس كوچه هاي دلهره و بيم و اميد
اعجاز گونه به تماشا مي برد

از چشمان سبز تو
كه وقتي مي نگرند
ديگر آداب نمي دانم
ديگر آداب نمي يابم

راستي را چه پديد مي آورند؟
چگونه فرصت معجزتي خواهد بود
تا سازي مرا به آه كودكانه سبزي چشم هاي تو بنوازد؟

به زه نشسته ام
محتاج اشارت شصتي
تا رها شوم
در تلاطم مرداب گونه سبزينه ي بي بديل چشمهاي ات
تا به آتش كشد
كهنه مشق هاي تنهايي را

از چشم هاي تو
كه از تلاوت مرگ اندود استبداد عرق مي كنند و
رسوب مي كنند
بر جداره هاي دود آلود سينه ام

از چشم هاي تو
كه واژه هاي زخمي ام را التيام مي بخشند
تا كلامي نگويي
حاشا
حاشا
كه رسميت نمي يابند

از چشم هاي تو
از چشم هاي سبز تو
نوشته مديار @    ۳:۲۳ بعدازظهر |

ارسال به بالاترینFree counter and web stats